COMPETENTIE UNIT 3 – Basis elektriciteit


[VIDEO]

OMSCHRIJVING:

De module heeft de volgende doelstellingen: vaststellen of de cursist kennis heeft van essentiële (basis-) concepten en wetmatigheden betreffende elektriciteit; op de hoogte is van veiligheidsregels en persoonlijke beschermingsmiddelen; kennis heeft van serie- en parallelschakeling; in staat is metingen uit te voeren aangaande elektrische circuits; het juiste materiaal kan selecteren en hanteren.

 

DUUR: 40 uur

Didactic material:

SUB UNIT 1-PRINCIPES EN WETMATIGHEDEN

DUUR: 24 uur

DIDACTISCH MATERIAAL:

 • PDF-cursus.
 • Bord voor didactische oefeningen.
 • Multimeter
 • Beamer en luidsprekers.
 • PC.

DOELSTELLINGEN:

 • Basisprincipes m.b.t. elektriciteit kunnen uitleggen (stroom, spanning en weerstand; de wet van Ohm; geleider of isolator; de wet van Pouillet).
 • Het verschil tussen serieschakeling en parallelschakeling kunnen duiden.
 • Het verschil tussen arbeid en vermogen kunnen duiden.
 • Kennen van basiscomponenten.
 • Metingen aangaande elektrische componenten kunnen uitvoeren.

 

Leeruitkomsten:

VAARDIGHEDEN ATITUDES
 • Definiëren van de basisconcepten en wetmatigheden m.b.t. elektriciteit. Hun symbolen, eenheden, eigenschappen kunnen geven.
 • Meten van spanning en stroom.
 • De functie van een weerstand kunnen uitleggen en weten wat stroomdichtheid is.
 • Uitleggen hoe weerstand kan gemeten worden en in welke omstandigheden.
 • De wet van Ohm en de wet van Pouillet kunnen duiden en voorbeelden kunnen geven.
 • Uitleggen wat serie- en parallelschakeling is. Uitleggen hoe deze berekend kunnen worden en uitgevoerd kunnen worden.
 • Kennen van de basiscomponenten van een elektrisch circuit
 • Naleven van de eerder vastgestelde (veiligheids-) procedures.
 • Rapporteren van onregelmatigheden en fouten.

ADDITIONEEL CURSUSMATERIAAL:

SUB UNIT 2- VEILIGHEID

DUUR: 12 uur

DIDACTISCH MATERIAAL:

 • PDF-cursus.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Beamer en luidsprekers.
 • PC

DOELSTELLINGEN:

 • Risico’s en gevaren voor mens & omgeving herkennen.
 • Elektrostatische lading begrijpen en dit kunnen uitleggen.
 • Zichzelf kunnen beschermen tegen elektrocutie.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Leeruitkomsten:

VAARDIGHEDEN ATITUDES
 • Naleven van regels betreffende veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Volgen van de algemene regels voor elektrische installaties.
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, afgestemd op de specifieke werkcontext.
 • Omschrijven van gevaren voor mens en omgeving.
 • Kunnen uitleggen wat elektrische ontlading is en omschrijven welke gevaren dat dit inhoudt.
 • Zichzelf kunnen beschermen tegen elektrocutie.
 • Naleven van de eerder vastgestelde (veiligheids-) procedures.
 • Rapporteren van onregelmatigheden en fouten.

ADDITIONEEL CURSUSMATERIAAL:

SUB UNIT 3- GEREEDSCHAP EN MATERIAAL

DUUR: 12 uur

DIDACTISCH MATERIAAL:

 • PDF-cursus.
 • Gereedschap en materiaal (schroevendraaier, tape, tangen,…).
 • Catalogus met bijkomend materiaal en gereedschap.
 • Multimeter
 • Beamer en luidsprekers.
 • PC

DOELSTELLINGEN:

 • Kunnen selecteren en benoemen van de juiste gereedschappen en het juiste materiaal.
 • Het gereedschap op een correcte wijze gebruiken.

 

Leeruitkomsten:

VAARDIGHEDEN ATITUDES
 • Herkennen en benoemen van frequent gebruikt gereedschappen, materiaal en machines.
 • Het geschikte materiaal en gereedschap kunnen gebruiken.
 • De verschillende gereedschappen en materiaal veilig en efficiënt kunnen gebruiken
 • Gereedschap en materiaal kunnen onderhouden en proper maken.

 

ADDITIONEEL CURSUSMATERIAAL: